Európske roky 

Súťaž Europa Nostra 2017

altDo 1. októbra 2016 môžete prihlásiť seba alebo svoj projekt do významnej Ceny EÚ za kultúrne dedičstvo. Ide o ocenenie, ktoré organizuje paneurópska federácia mimovládnych a neziskových organizácií v oblasti kultúrneho dedičstva s názvom Europa Nostra v spolupráci s Európskou komisiou. Ocenenia sa rozdávajú v štyroch kategóriách: najlepšie projekty z oblasti pamiatkovej ochrany; výskumu; služby jednotlivcov a organizácií; vzdelávania a príprava ako aj zvyšovania povedomia.

Táto významná cena sa môže odovzdávať architektom, umelcom, expertom na kultúrne dedičstvo, odborníkom a dobrovoľníkom, verejným a súkromným inštitúciám a miestnym komunitám. Ocenených bude do 30 úspešných projektov v oblasti kultúrneho dedičstva. Sedem z nich dostane hlavnú cenu Grand Prix a 10 000 eur. Jeden tiež získa cenu publika prostredníctvom hlasovania na internete. Všetci víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v júni 2017 vo fínskom meste Turku.

Za niekoľko rokov túto prestížnu cenu získali najmä projekty, ktoré prepájajú kultúrne dedičstvo a iné oblasti, napríklad vzdelávanie, rozvoj mesta a výskum a taktiež zdôrazňujú kultúrne dedičstvo, pokiaľ ide o sociálne zaradenie a rýchlejší ekonomický rozvoj.

Oblasti, v rámci ktorých sa do súťaže môžete zapojiť:

Architektonické dedičstvo: jednotlivé budovy alebo viac budov v dedinskom či mestskom prostredí;
Prístavby, novostavby alebo iné zmeny v historickej oblasti;
Priemyselné a inžinierske stavby;
Kultúrne prostredie, okolie historických miest, mestské námestia a okolia ulíc;
Historické parky a záhrady, väčšie naprojektované plochy kultúrneho, prírodného alebo iného významu;
Archeologické nálezy, vrátane archeológie vykonávanej pod vodou;
Umelecké diela a zbierky umeleckej a historickej hodnoty, alebo staré umelecké diela;
Nehmotné kultúrne dedičstvo ako napríklad zvyky, obyčaje, výrazy ako aj vedomosti a zručnosti komunít, skupín a v niektorých prípadoch aj jednotlivcov, ktoré sú považované za kultúrne dedičstvo;
Projekty digitalizácie kultúrneho dedičstva.

 

Prihláška do súťaže

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie