Európske roky 

Silnejšie postavenie poľnohospodárov v potravinovom reťazci

alt

V reakcii na rastúce obavy z vývoja v potravinovom reťazci, na záťaž z  kolísania cien a dlhotrvajúce obdobie nízkych cien, predložila osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy komisárovi EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Philovi Hoganovi odporúčania k postaveniu poľnohospodárov v rámci potravinového reťazca.
Súčasťou správy je aj výzva na zavedenie nových pravidiel na úrovni EÚ, napríklad v oblasti niektorých nekalých obchodných praktík. K ďalším odporúčaniam patrí zvýšenie transparentnosti trhu, posilnenie spolupráce medzi poľnohospodármi, uľahčovanie prístupu poľnohospodárov k finančným prostriedkom a lepšie využívanie nástrojov na riadenie rizík.

Viac informácií nájdete TU
 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie