Európske roky 

Bezpečnejšia EÚ


altEurópska komisia navrhla zriadenie Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS). Ide o jednu z priorít dohodnutých na bratislavskom summite a túto iniciatívu avizoval aj predseda EK Jean-Claude Juncker vo svojom septembrovom prejave o Stave únie.
Ide o vytvorenie automatizovaného systému na identifikáciu osôb, vďaka ktorému budeme vedieť, kto do Európy prichádza, ešte skôr, ako sem dorazí. V systéme ETIAS sa budú zhromažďovať informácie o všetkých cestujúcich požívajúcich právo bezvízového styku prichádzajúcich do Európskej únie, umožní aj predbežné kontroly zamerané na nelegálnu migráciu a bezpečnosť.
Zriadenie systému ETIAS je jedným z opatrení na zlepšenie ochrany vonkajších hraníc Únie, čím sa zvýši bezpečnosť všetkých Európanov v Schengenskom priestore.

Viac informácií:  
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie