Európske roky 

Hodnotenie Investičného plánu pre Európu

altEurópska komisia predložila zistenia z troch hodnotení EFSI (Európskeho fondu pre strategické investície), ktorý tvorí jadro Investičného plánu pre Európu. Tie budú podkladom legislatívnej diskusie Európskeho parlamentu a členských štátov o návrhu Komisie ohľadom zdvojnásobenia trvania a kapacity EFSI.

Ide o hodnotenia Európskej komisie, Európskej investičnej banky a globálne pôsobiacej audítorskej spoločnosti EY. Vo všetkých troch sa dospelo k zisteniu, že EFSI už zvýšil prístup k financovaniu ako aj mobilizoval súkromný kapitál a identifikoval oblasti, v ktorých by sa mohol investičný plán posilniť. Všetky hodnotenia takisto poukazujú na vysoký potenciál v oblasti rozvíjania nových foriem spolupráce medzi EFSI a inými zdrojmi financovania EÚ.

Prvým krokom návrhu Komisie ohľadom EFSI má byť predĺženie jeho trvania do konca roka 2020 a zvýšenie jeho celkového investičného cieľa z 315 miliárd na najmenej 500 miliárd EUR. V návrhu sa už väčší dôraz kladie na príspevky súkromného sektora a doplnkovosť, ako aj na zvýšenie transparentnosti pri výbere projektov.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Investičný plán ako naša vlajková politika už ukázal, že dokáže zlepšiť investičné prostredie v Európe. Poučili sme sa z predchádzajúcich skúseností. Spätná väzba, ktorú sme získali, korešponduje s naším návrhom na doladenie, rozšírenie a posilnenie plánu."

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie Dušan Chrenek: "Investičný plán pre Európu pomáha aj Slovensku. Ide najmä o spolufinancovanie výstavby obchvatu Bratislavy D4 prostredníctvom úveru vo výške 425 miliónov eur. Taktiež približne 6000 slovenských malých a stredných podnikov po celom Slovensku môže získať výhodnejšie úvery vďaka zárukám v rámci Investičného plánu vo výške 135 miliónov eur. Ďalšie projekty sú v štádiu prípravy."

 

Viac informácií nájdete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4024_sk.htm

Celé hodnotenia EFSI si môžete prečítať tu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2016:581:FIN

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm

https://ec.europa.eu/priorities/publications/independent-evaluation-investment-plan_sk

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie