Európske roky 

Až 87 % Európanov si uvedomuje, že sú občanmi EÚ

altPodpora a posilnenie občianstva EÚ sa za posledné roky zlepšili. Vyplýva to z aktuálnej Správy o občianstve, ktorá sa opiera o informácie zozbierané od občanov v prieskumoch a verejných konzultáciách v období 2013-2017.
„Najnovšia správa o občianstve EÚ ukazuje, že Európanom veľmi záleží na právach, ktoré im prináša členstvo v EÚ. Až 87% Európanov si uvedomuje svoje postavenie občana EÚ. Na druhej strane, z prieskumov vychádza, že znalosť práv, ktoré nám prináša európske občianstvo nie je dostatočne vysoká. Pritom tieto práva a slobody sú dôležité a ich uplatňovanie Európanom prináša mnoho výhod a príležitostí.  Ako príklad by som vyzdvihol právo na voľný pohyb, ktoré si cení 80% všetkých Európanov." uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Zo Správy o občianstve vyberáme:
  • Európania sú si viac ako kedykoľvek predtým vedomí svojho postavenia občanov Únie
  • občania očakávajú viac aktivít na podporu spoločných hodnôt EÚ
  • občania EÚ, najmä tí mladí, považujú za najpozitívnejší úspech Únie voľný pohyb. V roku 2014 uskutočnili Európania 214 miliónov cezhraničných ciest do iných krajín EÚ.
  • Európania stále narážajú na ťažkosti spojené so sťahovaním alebo životom v inej krajine EÚ, ktoré sa väčšinou týkajú zdĺhavých alebo nejasných administratívnych postupov, nedostatku informácií a problémov v získaní prístupu k súkromným službám.
  • Právo občanov EÚ hlasovať v európskych a miestnych voľbách sa neuplatňuje v takom rozsahu, ako by sa mohlo. Väčšina Európanov sa vyjadrila, že na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu by bola vyššia, ak by dostali lepšie informácie o samotných voľbách (82 %) a o vplyve, ktorý má EÚ na ich každodenné životy (84 %).
  • Prevažná väčšina Európanov je presvedčená, že na riešenie bezpečnostných hrozieb je potrebný spoločný postup EÚ.
Európska komisia prijme niekoľko opatrení s cieľom ďalej podporovať európske občianstvo, napríklad:
  • organizácia informačnej kampane v celej EÚ na zvýšenie povedomia o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ, aby občania lepšie chápali svoje práva
  • posilnenie dobrovoľníctva
  • jednoduchý on-line prístup k informáciám, pomoci a službám zameraným na riešenia problémov v širokej škále administratívnych otázok
  • zintenzívnenie dialógu s občanmi a podnietenie verejnej diskusie
 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie