Európske roky 

Počet presídľovaní stúpa

altEurópska komisia každé dva mesiace vydáva hodnotiacu správu o fungovaní núdzového systému premiestňovania (relocation) a presídľovania (resettlement) migrantov. Dnes vyšla v poradí už ôsma a konštatuje pozitívne napredovanie.
Premiestňovanie (relocation)
Za sledované obdobie, tj. od 8.12.2016 bolo premiestnených 3 813 osôb, pričom v decembri bol zaznamenaný zatiaľ ich najvyšší počet za mesiac: 1 926 (z Talianska 764 a z Grécka 1 162).
Celkový počet premiestnení je 11 966: z Talianska 3 200 a z Grécka 8 766. Slovensko premiestnilo v rámci tejto schémy 9 osôb z Grécka a ani jednu z Talianska.
Presídľovanie (resettlent)
Od júla 2015 bolo v rámci systému presídľovania EÚ presídlených 13 968 osôb z dohodnutých 22 504 osôb. Od predloženia predchádzajúcej správy bolo presídlených 913 osôb, najmä z Turecka, Jordánska a Libanonu. Presídlenia sa uskutočnili do 21 štátov presídlenia (Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo).
Zvyšoval sa aj počet presídlení z Turecka na základe dohody EÚ a Turecka.  Od 4. apríla 2016 bolo z Turecka do EÚ presídlených 3 098 Sýrčanov, z toho bolo od vydania poslednej správy presídlených 487 Sýrčanov.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie