Európske roky 

Vyhlásenie súťaže Mladý Európan 2017

altRegionálne kolo Mladého Európana, ktoré realizuje Europe Direct Banská Bystrica sa uskutoční 12. apríla 2017 na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica. Na toto regionálne kolo sa môžu prihlásiť stredné školy a gymnáziá z okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Zvolen, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Do regionálneho kola v Banskej Bystrici postupuje 15 prihlásených družstiev.

Podrobnosti nájdete v priloženom štatút súťažný poriadok

prihláška do súťaže MLADÝ EURÓPAN 2017 v Banskej Bystrici (na stiahnutie v doc.)

V prípade záujmu prihláste prosím trojčlenné družstvo študentov 2. a/alebo 3. ročníka Vašej školy najneskôr do 20. marca 2017 prostredníctvom vyplnenej prihlášky poštou alebo e-mailom.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s informačnými centrami EUROPE DIRECT dňom 13. marca 2017 oficiálne otvorili 12. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže „Mladý Európan“, venovanej študentom 2. a/alebo 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl.

Obsahové zameranie súťaže zahŕňa aktuálne informácie o problematikách Európskej únie, jej inštitúciách, legislatíve, politikách a programoch. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie študentov gymnázií a stredných odborných škôl o Európskej únií. Záštitu nad súťažou aj tento rok prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič.

Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, hostiteľská štruktúra informačného centra EUROPE DIRECT Banská Bystrica, vyhlasuje regionálne kolo 12. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý Európan 2017 na 12. apríla 2017 (streda). Regionálne kolo sa bude konať na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica. Do regionálneho kola postupuje 15 prihlásených družstiev. Bližšie informácie nájdete v priloženom štatúte a súťažnom poriadku, resp. na www.reic.sk.

Súťaž prebieha v troch kolách. Prvé kolo regionálnych súťaží bude pozostávať z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole môžu súťažiaci preukázať svoje jazykové zručnosti.
Do tretieho kola regionálnych súťaží postúpia tri najlepšie súťažiace družstvá, čakajú ich zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami.
Víťazi regionálnych kôl vyhlásených všetkými centrami EUROPE DIRECT v Slovenskej republike postupujú do národného kola, ktoré sa uskutoční 06. júna 2017.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie