Európske roky 

Výsledky regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2017

altDňa 12.04.2017 sa v priestoroch Slávnostnej auly na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica uskutočnilo regionálne kolo 12. ročníka súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl. Záštitu nad súťažou aj tento rok prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič.
Regionálneho kola súťaže v Banskej Bystrici, ktoré organizovalo informačné centrum Europe Direct Banská Bystrica, sa zúčastnilo 15 trojčlenných družstiev z nasledovných škôl:

Hotelová akadémia, Brezno

Obchodná akadémia, Brezno

Gymnázium Jána Chalupku, Brezno

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica

Športové gymnázium, Banská Bystrica

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen

Stredná priemyselná škola, Zvolen

Stredná zdravotnícka škola, Zvolen

Spojená škola, Banská Bystrica

Spojená škola – SOŠ podnikania, Banská Bystrica

Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica

Gymnázium, Žilina

Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice

Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica

Súťaž otvorili Peter Krištofík, dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela a Martin Turčan, viceprimátor  mesta Banská Bystrica. Na nerušený priebeh súťaže dozerala odborná porota, ktorej členmi boli: Andrej Krchňavý Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Peter Pisár, riaditeľ REIC Banská Bystrica, ktorá je hostiteľskou štruktúrou informačnej kancelárie Europe Direct Banská Bystrica, Marta Pisárová Europe Direct Banská Bystrica  a Viera Čvikotová, zástupkyňa z Europe Direct Lučenec.

Súťaž pozostávala z 3 kôl. Prvé kolo preskúšalo vedomosti žiakov prostredníctvom testu o Európskej únii. V druhom kole preukázali súťažiaci svoje jazykové zručnosti vo vyplňovaní jazykovej krížovky. Do tretieho kola postúpili tri najlepšie súťažiace družstvá. V ňom ich čakal vedomostný kvíz, ktorý bol zameraný na 3 oblasti - osobnosti, dominanty a symboly.

Víťazom banskobystrického regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2017 sa stalo Gymnázium Ľudovíta Štúra zo Zvolena  - Daniel Pacalaj, David Kováč a Matúš Šoltés, pedagogický dozor: Mgr. Ľubica Knollová.  
Na druhom mieste skončilo Gymnázium zo Žiliny. 
Na treťom mieste skončilo Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa z Banskej Bystrice.

Víťazné družstvo zároveň postupuje do národného kola súťaže Mladý Európan 2017. Na víťazov čakajú hodnotné a zaujímavé ceny.

Všetkým súťažiacim družstvám ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a tešíme sa na Mladého Európana 2018!

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie