Európske roky 

Komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2018: 161 miliárd eur na posilnenie ekonomiky a bezpečnosti, z ktorých bude mať veľký úžitok aj Slovensko

Komisia dnes predložila návrh rozpočtu na rok 2018 vo výške 161 miliárd eur vo viazaných rozpočtových prostriedkoch s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta, najmä pre mladých ľudí, a podporovať rast a strategické investície. Rozpočet EÚ rok bude aj naďalej pomáhať riešiť problém migrácie v rámci EÚ aj mimo nej.

"Rozpočet EÚ je relatívne malý, len jedno percento HDP EÚ, ale má veľký význam pre rozvoj európskych regiónov, zamestnanosť, podporu mladým ľuďom a zvýšenie bezpečnosti Európanov.  Európske financie výrazne pomáhajú aj Slovensku, ktoré malo v roku 2015 čistý príjem viac ako 3 miliardy eur,  čo je 570 eur na obyvateľa, najviac z celej EÚ. Táto podpora bude pokračovať aj v roku 2018. Je to veľká príležitosť na investície do zamestnanosti, rozvoja mladých ľudí a podporu inovácií, ale aj na odstraňovanie sociálnych a regionálnych rozdielov," uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Z rozpočtu pôjdu prostriedky na investície v regiónoch. Európske štrukturálne a investičné fondy budú naďalej hlavným investičným nástrojom EÚ na podporu malých a stredných podnikov a činností predovšetkým v oblastiach výskumu a inovácií, dopravy, životného prostredia a rozvoja vidieka. Z rozpočtu EÚ sa poskytnú 55,4 miliardy eur na štrukturálne a investičné fondy určené regiónom a členským štátom a takmer 59,6 miliardy eur na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Podporené budú aj nové investičné nástroje ako napríklad Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorý k dnešnému dňu už mobilizoval investície v hodnote 194 miliárd EUR. Rozpočet podporí aj programy pre mladých ľudí ako Erasmus (2,3 miliardy EUR), Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európsky zbor solidarity.

Komisia plánuje pokračovať v poskytovanie humanitárnej pomoci, posilnenie riadenia vonkajších hraníc, podporovanie najviac postihnutých členských štátov a iné. V návrhu rozpočtu na rok 2018 bola na v oblasti migrácie a bezpečnosti vyčlenená suma 4,1 miliardy EUR. K dispozícii budú aj ďalšie finančné prostriedky na externé riešenie základných príčin migrácie.

Tento návrh teraz spoločne prerokujú Európsky parlament a členské štáty Európskej únie.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie