Európske roky 

Európa v pohybe: Komisia prijala opatrenia na modernizáciu európskej mobility a dopravy

Európska komisia 31. mája prijala balíček 8 legislatívnych návrhov zameraných na modernizáciu  sektoru nákladnej dopravy v Európe, ktorý zamestnáva až 5 miliónov osôb, na druhej strane je však jedným z hlavným zdrojom znečistenia (až štvrtina emisií skleníkových plynov pochádza z dopravy, z toho 70 percent emisií pochádza práve z cestnej dopravy). Cieľom predloženého balíčka je však nielen riešiť otázky veľkej preťaženosti ciest a znečistenia, ale tiež reagovať na rastúci počet prepravcov v cestnej nákladnej doprave a  ich pracovné a sociálne podmienky.

Podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič k tomu uviedol: ,,Dnešný veľký balíček k modernizácii dopravného sektoru bude veľmi dôležitý pre budúcnosť automobilového priemyslu, a to z toho dôvodu, že musíme naskočiť na trend čistejších automobilov, elektromobility a kvalitnejšej infraštruktúry, ktorá musí umožniť vlastníkom elektrických áut bez problémov prechádzať cez hranice a využívať celoeurópsku dopravnú sieť. Zároveň musíme stanoviť trend aj pre budúcnosť a začať už dnes pracovať na infraštruktúre, ktorá v budúcnosti umožní autám vyrobeným v Európe  jazdiť bez šoférov. Čiže v skratke – musíme zabezpečiť, aby sa v Európe naďalej vyrábali najkvalitnejšie autá a  aby jazdili po najkvalitnejšej infraštruktúre."

Pokiaľ ide o pracovné podmienky prepravcov, Šefčovič povedal:  ,,Dnes sme sa veľmi dlho v diskusii v rámci Kolégia venovali aj sociálnym aspektom ohľadne nákladnej dopravy. Chceli sme zabezpečiť, aby sme naďalej rešpektovali logiku jednotného trhu, ale zároveň, aby sme zabránili zneužívaniu šoférov nákladnej dopravy, ktorí sa v niektorých prípadoch skutočne stali modernými otrokmi, ktorých zneužívali rôzne schránkové firmy, často krát zakladané aj  v západoeurópskych krajinách. Z tohto dôvodu sme zareagovali na volanie zo strany európskych a slovenských dopravcov ohľadom potreby zjednotenia výkladu pravidiel, zjednodušenia legislatívy a zníženia administratívnych nákladov. Aj z tohto dôvodu sme pristúpili ku konaniu pre neproporčné uplatňovanie európskej legislatívy voči trom európskych krajinám, Francúzsku, Nemecku a Rakúsku, ktoré vyložili európske právo tak, že to výrazným spôsobom obmedzuje možnosti európskych prepravcov zo strednej, východnej Európy, ale napríklad aj zo Španielska a Portugalska, pracovať na európskom jednotnom trhu. Teraz pravidlá budú jednoduchšie, lacnejšie a takisto budú lepšie možnosti pre ich kontrolu, aby čestní prepravcovia nemuseli súperiť s nekalou konkurenciou na európskom trhu."

 „Európa v pohybe" je balík iniciatív, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť dopravy, stimulovať spravodlivejšie spoplatnenie ciest, znížiť emisie CO2, znečistenie ovzdušia a preťaženie dopravy, ako aj odstrániť byrokratické prekážky podnikaniu, bojovať proti nelegálnemu zamestnávaniu a zabezpečiť pracovníkom náležité podmienky a časy odpočinku. Dlhodobé prínosy týchto opatrení ďaleko presiahnu hranice odvetvia dopravy a podporia zamestnanosť, rast a investície, posilnia sociálnu spravodlivosť, ponúknu spotrebiteľom viac možností výberu a pevne nasmerujú Európu na cestu k nízkym emisiám.

Balík obsahuje súbor prvých ôsmich legislatívnych iniciatív zameraných na cestnú dopravu. Návrhy majú za cieľ zlepšiť fungovanie trhu cestnej nákladnej dopravy a prispieť k zlepšeniu sociálnych a pracovnoprávnych podmienok pracovníkov. Dosiahne sa to zintenzívnením postupov presadzovania predpisov, bojom proti nelegálnemu zamestnávaniu, znížením administratívneho zaťaženia podnikov a vyjasnením existujúcich pravidiel, napríklad v súvislosti s uplatňovaním vnútroštátnych zákonov o minimálnej mzde.

Tento prvý balík ôsmich návrhov doplnia v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov ďalšie návrhy, ku ktorým budú okrem iného patriť emisné normy na obdobie po roku 2020 pre osobné automobily a dodávky, ako aj vôbec prvé emisné normy pre ťažké úžitkové vozidlá, ktoré sa opierajú o dnešný návrh na monitorovanie a vykazovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie