Európske roky 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dnes zverejnil výsledky a najväčšie zistenia za rok 2016

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dnes zverejnil Výročnú správu za rok 2016. Z nej vyplýva, že úrad, ktorý vyšetruje podvody v súvislosti s rozpočtom EÚ, korupciu a závažné porušenia pravidiel v rámci európskych inštitúcií v minulom roku zintenzívnil svoju činnosť a zameral sa na vyšetrovanie veľkých nadnárodných prípadov, ktoré zväčša viedli k finančným odporúčaniam vo výške niekoľkých miliónov eur.

Na základe informácií získaných prostredníctvom svojich vyšetrovaní úrad OLAF zároveň analyzoval najvýraznejšie trendy v oblasti podvodov. Kľúčové zistenia:

 ·  Oblasť verejného obstarávania naďalej predstavuje lákavý trh pre podvodníkov, ktorí k páchaniu podvodov využívajú korupciu a účty v daňových rajoch. Mnohé prípady podvodov súvisiace s verejným obstarávaním sú nadnárodného charakteru, keďže do ich nových scenárov je často zapojený verejný obstarávateľ z jedného členského štátu a uchádzači z niekoľkých iných členských štátov, ktorí svoju prácu opätovne zadávajú spoločnostiam so sídlom v iných krajinách.

·   Výskumné granty a príspevky na podporu zamestnanosti predstavujú výnosný podvodný biznis, v rámci ktorého sa podvody s dvojitým financovaním a podvody v oblasti podpory zamestnanosti stávajú čoraz obľúbenejšími.

·   Zločinecké siete využívajú zložité nadnárodné systémy na to, aby sa vyhli plateniu cla.

·   V posledných rokoch sa povaha pašovania cigariet výrazne zmenila, pričom pašeráci svoju pozornosť obracajú na „lacné cigarety určené pre čierny trh", resp. neznačkové cigarety.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie