Európske roky 

EÚ oslavuje zrušenie roamingových poplatkov

Od 15. júna sa vysoké účty za roaming stávajú pre Európanov históriou. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani a predseda vlády Malty ako predsedníckej krajiny Rady Európskej únie Joseph Muscat v spoločnom vyhlásení uviedli: „Európska únia je o zbližovaní ľudí a jej cieľom je uľahčovať im život. Koniec roamingových poplatkov je skutočným európskym úspechom," a dodali:Operátori mali 2 roky na to, aby sa pripravili na zrušenie poplatkov za roaming, a sme presvedčení, že budú využívať príležitosti, ktoré prinášajú nové pravidlá, v prospech svojich zákazníkov."

Napriek tomu, že Európskej komisii sa dnes definitívne podarilo zrušiť roamingové poplatky, jej práca sa tým nekončí. EK bude aj naďalej pozorne sledovať uplatňovanie nových pravidiel, aby zabezpečila, že Európania budú môcť plne využiť novonadobudnuté výhody a zároveň aby dohliadla na to, že európsky trh ostane konkurencieschopný.

Ak by praktiky niektorého slovenského operátora porušovali nové roamingové pravidlá, slovenský regulačný orgán bude musieť zasiahnuť a požiadať takéhoto operátora, aby dodržiaval nové pravidlá. Ak bude operátor nové pravidlá naďalej porušovať, slovenský regulačný orgán mu bude musieť uložiť sankcie v zmysle slovenského právneho poriadku. Na Slovensku plní úlohu národného regulátora v tejto oblasti Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Jeho najnovšiu tlačovú správu k téme konca roamingových poplatkov nájdete tu.

Prehľad nových pravidiel roamingu nájdete na tejto stránke. Odpovede na často kladené otázky nájdete (aj v slovenskom jazyku) tu.  Podrobnosti o tom, ako systém „volaj ako doma" funguje v praxi v slovenskom jazyku nájdete tu.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie