Európske roky 

Účinnosť nadobudli prísnejšie pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a financovaniu terorizmu v EÚ

Od 26. júna nadobudla účinnosť štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá posilňuje už existujúce pravidlá v tejto oblasti a zefektívňuje boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Pravidlá zároveň zlepšujú transparentnosť, ktorá je potrebná na zamedzenie daňovým únikom. Smernica je odpoveďou na zistenia v súvislosti s aférou Panama Papers.

Smernica zavádza nasledovné zmeny:

•   sprísňuje povinnosť bánk, právnikov a účtovníkov, pokiaľ ide o posudzovanie rizík,

•   v prípade spoločností stanovuje jasné požiadavky na transparentnosť ohľadom ich skutočného vlastníctva. Informácie o skutočnom vlastníctve budú uložené v centrálnych registroch, ako sú napríklad obchodné registre, a budú k dispozícii úradom členských štátov a povinným osobám,

•   uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami v členských štátoch s cieľom identifikovať a sledovať podozrivé prevody peňazí v záujme predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti alebo teroristickým aktivitám,

•   stanovuje jednotnú politiku voči nečlenským, tretím krajinám, ktoré majú nedostatočné systémy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,

•   posilňuje právomoci príslušných orgánov udeľovať sankcie v tejto oblasti.


Členské štáty mali do dnešného dňa oznámiť ako sa im podarilo túto smernicu transponovať do svojich právnych predpisov. Európska komisia teraz začne tento stav kontrolovať a v prípade, že členské štáty doposiaľ neprijali potrebné opatrenia, bude s nimi urýchlene hľadať riešenia.


Komisia dnes zároveň zverejnila správu, v ktorej v súlade s požiadavkami novej smernice posudzuje riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v rôznych odvetviach a v súvislosti s rôznymi finančnými produktmi. Výsledkom je, že správa identifikuje oblasti, v ktorých existuje najväčšie riziko prania špinavých peňazí, ako aj najrozšírenejšie techniky, ktoré používajú páchatelia týchto trestných činov.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie