Európske roky 

Bezpečnostná únia: Ďalší krok k efektívnejšiemu riadeniu vonkajších hraníc

Návrh účinnejšieho a jednoduchšieho riadenia vonkajších hraníc, tzv. systém vstup/výstup, ktorý navrhla Európska komisia, získal minulý týždeň podporu Európskeho parlamentu a Rady.

Systém bude zaznamenávať údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí vstúpia na územie EÚ alebo z neho odídu. Navrhovaný systém vstup/výstup umožní účinné riadenie povolených krátkodobých pobytov, zvýšenú automatizáciu hraničných kontrol a prispeje k odhaľovaniu falšovania dokumentov ako aj podvodov s osobnými údajmi.

Podpredseda EK Frans Timmermans: „Vítam politickú podporu Európskeho parlamentu a Rady. Potrebujeme pokračovať s modernizáciou riadenia vonkajších hraníc a zabezpečiť bezpečnosť pre našich občanov."

Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Po zavedení systematických kontrol všetkých cestujúcich, ktorí prechádzajú vonkajšími hranicami EÚ a úspešnom spustení Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, je toto ďalší dôležitý prvok, aby boli naše vonkajšie hranice modernejšie, bezpečnejšie a zároveň garantovali možnosť mobility."

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King uviedol: „Systém vstupu a výstupu zvýši našu vnútornú bezpečnosť tým, že posilní vonkajšie hranice, čím sme opäť o krok bližšie k zabezpečeniu úplnej interoperability európskych informačných systémov do roku 2020."

Systém vstup/výstup bude spolu so systémom ETIAS (európsky systém pre cestovné informácie a povolenia) prispievať k lepšej kontrole vonkajších hraníc a bezpečnosti. Diskusie k návrhu budú teraz pokračovať na technickej úrovni medzi Európskym parlamentom a Radou. Finálne znenie textu následne obe inštitúcie prijmú ešte formálne.

Viac informácií o bezpečnostnej únii a informačných systémoch nájdete tu:

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie