Európske roky 

Budúcnosť financií EÚ: Skupina na vysokej úrovni predložila návrhy na zjednodušenie prístupu k fondom EÚ

Skupina nezávislých odborníkov na politiku súdržnosti dnes predložila svoju záverečnú správu o zjednodušenom rámci fondov EÚ po roku 2020.

Hoci úspechy politiky súdržnosti EÚ sú nepopierateľne pozitívne, súčasné množstvo pravidiel často komplikuje život miestnym orgánom, ktoré spravujú fondy EÚ, alebo podnikateľom, ktorí žiadajú financovanie zo zdrojov EÚ. Zjednodušenie je preto kľúčové a Európska komisia by mala preskúmať, ako ešte viac zjednodušiť prístup k fondom EÚ v rozpočtovom rámci po roku 2020.

To je hlavný odkaz, ktorý sa skupina na vysokej úrovni pre zjednodušenie usiluje presadiť v diskusii o budúcnosti financií EÚ. Komisia ju otvorila 28. júna, keď publikovala diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ , posledný z piatich, ktoré nasledovali po zverejnení Bielej knihy Komisie o budúcnosti Európy 1. marca.

Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásil: „Občania očakávajú od EÚ viac, ale jej rozpočet sa zmenšuje. Ak chceme vyriešiť túto dilemu, musíme každé minuté euro využiť čo najlepšie. To dokážu zabezpečiť práve jednoduchšie pravidlá."

Podľa skupiny je súčasná štruktúra pravidiel efektívna, ale potrebuje vhodnú očistu. Malo by sa zachovať riadenie na základe zdieľaného hospodárenia, aby sa zabezpečila vzájomná dôvera a zodpovednosť za spoločné ciele rastu a tvorby pracovných miest. Jednoduchosť ale znamená menej pravidiel. Skupina označila pravidlá, ktoré treba odstrániť alebo radikálne zoškrtať.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie