Európske roky 

Medzinárodný deň detí v Európskom meste športu

Milí priatelia 

Pozývame Vás aj s Vašimi ratolesťami na medzihnárodný deň detí, 02.06.2017 Pod pamätníkom SNP Banská Bystrica. 

Hlavným organizátorom je Mesto BAnská Bystrica 

Pozvánka

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie