Európske roky 

Bezpečnostná únia: priority na rok 2017 splnené

Európska komisia dnes predložila správu, ktorá mapuje už prijaté opatrenia na posilnenie bezpečnosti za posledný rok a zároveň načrtáva čo nás čaká v ďalšom roku.
Cieľom týchto opatrení, je posilniť bezpečnosť na vonkajších hraniciach EÚ, zlepšiť výmenu informácií medzi členskými štátmi, eliminovať priestor na pôsobenie teroristov a predchádzať radikalizácii.
Komisia podporila členské štáty v ich úsilí, ktoré za posledný rok vynaložili v súvislosti s dvoma hlavnými piliermi: bojom proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, ako aj prostriedkom na ich podporu a posilňovaním našej obranyschopnosti a budovaním odolnosti proti týmto hrozbám.
Patrí sem napríklad zavedenie systematického vyhľadávania v bezpečnostných databázach, posilnenie Schengenského informačného systému, vytváranie európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), smernica o boji proti terorizmu a mnohé iné.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie