Európske roky 

Výsledky regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2012

alt

Dňa 20.04.2012 sa v priestoroch Slávnostnej auly na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica uskutočnilo regionálne kolo 7. ročníka súťaže Mladý Európan.

Záštitu nad tohtoročnou súťažou prebrali podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič a vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek.

Regionálneho kola súťaže v spolupráci s Europe Direct Banská Bystrica sa zúčastnilo 10 družstiev žiakov tretích ročníkov stredných škôl: Gymnázim Detva Gymnázium Mateja Bela, Zvolen Hotelová akadémia, Brezno Obchodná akadémia, Brezno SPŠ Dopravná Zvolen Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina Gymnázium Jána Chalupku, Brezno SOŠ Hotelových služieb a obchodu, Zvolen Gymnázim Viliama Paulyniho-Tótha, Martin Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice.

Súťaž pozostávala z 3 kôl. Prvé kolo preskúšalo vedomosti žiakov, druhé kolo ich šikovnosť a zručnosť – skladalo sa puzzle s tematikou aktuálneho európskeho roku. Do tretieho kola postúpili tri družstvá s najvyšším počtom bodov z prvých dvoch kôl. Tieto 3 družstvá (Hotelová akadémia Brezno, Gymnázium Jána Chalupku Brezno, SPŠ Dopravná Zvolen) si zmerali sily vo vedomostnom kvíze, ktorý bol zameraný na 3 oblasti – dominanty, osobnosti, symboly.

Víťazom sa stala Hotelová akadémia v Brezne v zastúpení - Andrej Skaloš, Nikola Fodorová, Viktória Starčoková (pedagogický dozor: PhDr. Zuzana Kúdelková). Na druhom mieste skončilo Gymnázium Jána Chalupku Brenzo v zastúpení - Ivana Bartoňková, Katarína Gregušová, Miroslava Šišiaková (pedagogický dozor: PaedDr. Peter Kováčik). Na treťom mieste skončila SPŠ Dopravná Zvolen v zastúpení: Jakub Hulina, Zuzana Ridzoňová, Paulína Dunová (pedagogický dozor: Ing. Renáta Trnovcová).

Hotelová akadémia v Brezne ako víťaz zároveň postupuje do Národného kola súťaže Mladý Európan 2012, ktoré sa uskutoční 02.06.2012 v Hoteli Patria na Štrbskom plese. Všetkým súťažiacim družstvám ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a tešíme sa na Mladého Európana 2013!

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie