Európske roky 

Správy z EÚ: Lepší internet pre deti

altKomisia prijala plán zameraný na to, aby deti získali IT zručnosti, ktoré sú potrebné na to, aby sa mohli bezpečne pohybovať na internete.

Hoci internet nebol "vymyslený" pre deti, dnes ho už 75% detí v EÚ pravidelne využíva. Tretina detí v EÚ používa internet cez mobilné telefóny. 4 z 10 detí už boli vystavené rizikám ako kyber-šikana, nebezpečné výzvy na podporu anorexie alebo sebapoškodzovania, alebo zneužitie citlivých osobných údajov.


Odhadujeme, že v roku 2015 bude až 90% pracovných pozícii vyžadovať technologické zručnosti, napriek tomu len štvrtina mládeže v EÚ dosahuje pokročilejšiu úroveň internetových zručnosti (ako napr. používanie internetu na telefonovanie, vytvorenie web stránky, zdieľanie súborov).


Komisia chce motivovať IT spoločnosti, aby vytvárali interaktívne, kreatívne a vzdelávacie aplikácie. Každé dieťa by malo mať prístup nielen k zaujímavému obsahu, ale aj k adekvátnej ochrane. Tu máme na mysli najmä ochranu osobných údajov, ochranu voči kyberzločinu, sexuálnemu zneužívaniu a šíreniu detskej pornografie.

Spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom by sa mala sústrediť na 4 základné oblasti:

A) podpora tvorby kreatívneho a vzdelávacieho obsahu pre deti a rozvoj platforiem, ktoré umožňujú prístup k obsahu, ktorý je primeraný veku dieťaťa.

B) Zvýšenie povedomia a vzdelávanie v oblasti online bezpečnosti vo všetkých školách v EÚ

C) Vytvorenie bezpečného digitálneho prostredia pre deti, kde by deti a rodičia mali k dispozícii nástroje na ich ochranu (napríklad nástroje, ktoré upozorňujú na škodlivý obsah,  východiskové nastavenia pre ochranu údajov by mali byt primerane veku, rodičovské zámky a pod.)

D) Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete - podpora výskumu v tejto oblasti, inovatívne vyšetrovacie nástroje.

Komisia sa domnieva, že ak budeme správne reagovať na potreby detí, vytvoria sa aj obchodné a pracovné príležitosti. Veď globálny digitálny trh je na úrovni 113 mld. Eur. Tržby v oblasti mobilných aplikácií dosahujú 5 mld. Eur, a do roku 2015 narastie na 27 mld. Eur. V tom čase sa bude využívať viac než 5 mld. mobilných zariadení.


 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie