Európske roky 

Efektívnejšie verejné obstarávanie

Európska komisia dnes predložila iniciatívu, ktorej cieľom je efektívnejšie a udržateľnejšie verejné obstarávanie pri plnom využívaní digitálnych technológií. Výsledkom majú byť jednoduchšie a rýchlejšie obstarávacie procesy, ktoré prispejú k stimulácii investícií a tým aj k posilneniu jednotného trhu.

 Dnešná iniciatíva sa skladá zo štyroch hlavných prvkov:

  • Vymedzenie prioritných oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie – vyžaduje sa prispenie členských štátov
  • Dobrovoľné ex-ante posúdenie veľkých infraštruktúrnych projektov – pri projektoch s predpokladanou hodnotou viac než 250 miliónov EUR
  • Odporúčanie na profesionalizáciu verejných obstarávateľov
  • Konzultácia o stimulovaní inovácií prostredníctvom verejného obstarávania – spúšťa sa dnes

Viac:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie