Európske roky 

Komisia vyzýva na dokončenie všetkých súčastí bankovej únie v roku 2018

Európskej komisia chce dosiahnuť, aby už v roku 2018 existovala kompletná a fungujúca banková únia, vďaka ktorej budú môcť európski občania a podniky naplno využívať výhody hlbšej finančnej integrácie a stabilnejší finančný systém.

„Naším cieľom je dosiahnuť bankový sektor, ktorý absorbuje krízy a zdieľa riziká súkromnými kanálmi, čiže daňoví poplatníci nie sú prví, čo platia. Dnes predkladáme pragmatické myšlienky na to, aby sme súbežne riešili zdieľanie rizika a zníženie rizika." uviedol v tejto súvislosti podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis.

Európska komisia vo svojom dnešnom oznámení navrhuje postup na zabezpečenie dohody o všetkých zostávajúcich prvkoch bankovej únie.  Kľúčové prvky oznámenia sú nasledovné:

  • Rýchla dohoda o bankovom balíku - čo najrýchlejšie prijatie návrhov EK s cieľom znížiť riziká a posilniť odolnosť bánk EÚ
  • Pokrok v oblasti európskeho systému ochrany vkladov - všetci vkladatelia by v bankovej únii mali požívať rovnakú úroveň ochrany bez ohľadu na to, v ktorom kúte Európy majú svoje úspory
  • Spoločný fiškálny zabezpečovací mechanizmus pre bankovú úniu – dohodli sa na ňom všetky členské štáty EU
  • Zníženie objemu nesplácaných úverov - balík opatrení na zníženie existujúcej úrovne nesplácaných úverov a zabránenie kumulácii nesplácaných úverov prijme EK na jar 2018
  • Možné opatrenia pre cenné papiere kryté štátnymi dlhopismi
  • Neprerušená vysoká kvalita dohľadu EK v decembri 2017 navrhne, aby sa aj veľké investičné spoločnosti vykonávajúce činnosti podobné činnostiam bánk považovali za úverové inštitúcie a podliehali bankovému dohľadu.

Dokončená  banková únia bude spolu s úniou kapitálových trhov (CMU) podporovať stabilný a integrovaný finančný systém v EÚ.

Viac:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie