Európske roky 

Podpora využívania organických a bezpečnejších hnojív v EÚ

Európsky parlament v utorok schválil legislatívny návrh, ktorý by mal uľahčiť predaj inovatívnych hnojív vyrobených z organických alebo recyklovaných materiálov v celej Únii.

Súčasná legislatíva v oblasti prístupu hnojív na trh EÚ sa vzťahuje predovšetkým na konvenčné hnojivé produkty, ktorých zložky sú zväčša vyťažené v baniach alebo vyrobené chemickými postupmi. Tento spôsob výroby je často energeticky náročný a produkuje veľké množstvo emisií oxidu uhličitého. Výroba organických hnojív a ich predaj na celom jednotnom trhu EÚ pritom naráža na existenciu odlišných vnútroštátnych pravidiel.

Viac informácií: TU

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie