Európske roky 

Na prelomové inovácie pôjde 30 miliárd eur

V priebehu nasledujúcich troch rokov sa bude Európska komisia usilovať o väčší vplyv svojich investícií vo výskume a zameria sa len na najdôležitejšie témy ako migrácia, bezpečnosť, klíma, čistá energia a digitálna ekonomika. Na inovácie v týchto oblastiach vynaloží do roku 2020 až 30 miliárd eur z programu Horizont 2020.

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu, vyhlásil: „Umelá inteligencia, genetika, technológia blockchain potvrdzujú, že veda je v centre pozornosti súčasných prelomových inovácií, ktoré sú v súčasnosti najsľubnejšie. Európa má popredné miesto v oblasti vedy a technológie a bude zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri podpore inovácie."

Na hlavné politické priority budú vyčlenené nasledovné prostriedky:

  • nízkouhlíková budúcnosť odolná voči zmene klímy: 3,3 miliardy EUR
  • obehové hospodárstvo: 1 miliarda EUR
  • digitalizácia a premena európskeho priemyslu a služieb: 1,7 miliardy EUR
  • bezpečnostná únia: 1 miliarda EUR
  • migrácia: 200 miliónov EUR

Kompletné informácie o prerozdelení spomínaného rozpočtu a celú tlačovú správu nájdete tu.

Pozrite si zoznam projektov, do ktorých sa v rámci Horizontu 2020 doteraz zapojilo aj Slovensko.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie