Európske roky 

EÚ na ceste k čistej mobilite

Európska komisia v rámci  očakávaného  "dopravného balíčka"  navrhla opatrenia, ktoré urýchlia  prechod k vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami. Boli navrhnuté aj nové ciele priemerných emisií CO2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2025, resp. 2030.

Keďže Spojené štáty a Čína v oblasti čistej mobility napredujú míľovými krokmi, nové opatrenia by mali EÚ pomôcť  udržať si podiel na trhu a pokúsiť sa získať postavenie svetového lídra v oblasti produkcie vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami.

Slovenský eurokomisár a podpredseda EK zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič  v tejto súvislosti uviedol: „Vstupujeme do éry hospodárskej transformácie šetrnej voči životnému prostrediu. Dnešný balík návrhov vytvára európskym výrobcom podmienky na to, aby v rámci tejto transformácie nenasledovali konkurentov, ale aby stáli na jej čele. Chceme, aby to bola Európa, kde sa vyrábajú najlepšie, najčistejšie a najkonkurencieschopnejšie áut, ktoré majú dôveru spotrebiteľov. Ide o veľký krok vpred správnym smerom – k modernej udržateľnej ekonomike, k čistejšiemu ovzdušiu v mestách a lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie do súčasných a budúcich energetických systémov."

Balík čistej mobility zahŕňa tieto dokumenty:

  • nové normy týkajúce sa CO2
  • smernicu o ekologických vozidlách
  • akčný plán a investičné riešenia pre celoeurópske zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá
  • revíziu smernice o kombinovanej doprave
  • smernicu o službách osobnej autokarovej dopravy
  • iniciatívu v oblastí batérií

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Prehľad: Na ceste k čistej mobilite: Ochrana planéty

Prehľad: Na ceste k čistej mobilite: Európa, ktorá chráni svoj priemysel a zamestnancov

Prehľad: Na ceste k čistej mobilite: Pre našich ľudí, našu planétu a európsky priemysel

Prehľad: Na ceste k čistej mobilite: Európa, ktorá posilňuje postavenie svojich občanov

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie