Stretnutie so seniormi - Denné centrum Nádej

Na základe pozvania členov denného centra Nádej v Banskej Bystrici sa pracovníci informačného centra Europe Direct Banská Bystrica zúčastnili dňa 27. 03. 2012 stretnutia s jeho členmi.

Pracovníci ED Banská Bystrica oboznámili seniorov o aktivitách centra v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami  2012, ktoré sa budú konať v meste Banská Bystrica. Zároveň poukázali na skutočnosť, že v tomto roku majú dominantné postavenie seniori, že sa na nich nezabúda a že aj v staršom veku dokáže byť človek aktívny. Pracovníci ED Banská Bystrica pripravili seniorom ukážku výroby veľkonočných vajíčok netradičnou technikou - metódou patchwork. To bola zároveň ukážka toho, že aj staršie osoby sa môžu uplatniť v rôznych praktických zručnostiach. Akcia sa stretla s pozitívnym ohlasom zo strany seniorov.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie