Európske roky 

Súťaž Eurodesk foto moment

altEurodesk Slovensko rozbieha fotografickú súťaž „Eurodesk foto moment“, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o prítomnosti našich spolupracujúcich subjektov v ich regióne/meste. Mladí ľudia môžu vyhrať zaujímavé ceny.

Do súťaže, sa môže zapojiť každý vo veku 15 – 30 rokov, kto v stanovenom termíne pošle fotku/ obraz spĺňajúcu podmienky súťaže.

Pošli e-mail, ktorý bude obsahovať súťažnú fotografiu, priezvisko, meno a telefónne číslo na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Uzávierka prihlášok fotografií do súťaže: štvrtok 21. jún 2012 o 23:59:59

Vyhlásenie víťazov: pondelok 25. jún 2012

  alt


VYHLÁSENIE Fotografickej súťaže

o 3x2 A 3x1 PERMANENTKy NA FESTIVAL BAŽANT POHODA


IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako súčasť siete Eurodesk vyhlasuje kreatívnu fotografickú súťaž

„Eurodesk foto moment“


Najkreatívnejšie fotografie budú odprezentované v našom stánku na festivale Bažant Pohoda!

Pre víťazov/-ky sú pripravené zaujímavé ceny.


Ako sa zapojiť?

Zhliadni kontakty na našej stránke http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Kontakty.alej.

Zavolaj/napíš a navštív niektorého z našich regionálnych spolupracovníkov/-čok a dohodni si stretnutie, na ktorom si budeš môcť vybrať jednu z nálepiek obsahujúcej logo Eurodesku.

Nalep ju na niečo/na niekoho!

Sprav fotografiu tak, aby v kompozícii figurovala aj nálepka Eurodesku.


Pošli nám e-mail, ktorý bude obsahovať súťažnú fotografiu, priezvisko, meno a telefónne číslo na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

posolstvo fotografie;

kreativita a zábava;

formálne kritériá a kvalita.


PRIHLÁSENIE

Do súťaže sa môžeš prihlásiť zaslaním e-mailu, ktorý bude obsahovať súťažnú fotografiu, priezvisko, meno a telefónne číslo na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

PRAVIDLÁ ÚČASTI

Zapojiť sa môže každý vo veku 15 – 30 rokov, kto v stanovenom termíne pošle fotografiu spĺňajúcu podmienky súťaže na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .


1)Súťažiaci/-a účasťou v súťaži potvrdzuje svoj súhlas s pravidlami súťaže.

2)Do súťaže budú zaradené len tie fotografie, ktoré splnia kritérium zakomponovania nálepky do kompozície fotografie (nálepku je možné bezplatne vyzdvihnúť u našich regionálnych spolupracovníkov/-čok).

3)Súťažiaci/-a môže do súťaže zaslať iba jednu fotografiu.

4)Súťažiacim/-ou môže byť jednotlivec alebo skupina ľudí (autorský kolektív), ktorú však bude zastupovať človek, ktorý prihlásil príspevok do súťaže.

5)Zaslaním fotografie do tejto súťaže súťažiaci/-a súhlasí s použitím fotografie na propagáciu alebo v rámci kampane organizátormi súťaže bez ohľadu na to, či získa ocenenie.

6)Fotografie vyhodnotí hodnotiaca komisia na základe harmonogramu. Rozhodnutie hodnotiacej komisie je konečné, výsledky nebudú oznamované jednotlivcom poštou. Víťazom/-kám bude zaslaný e-mail do 25. júna 2012 a ich mená budú zverejnené na internetových stránkach www.iuventa.sk, www.eurodesk.sk, www.facebook.com/iuventa, a www.facebook.com/ eurodesk.slovensko.

7)Súťažné fotografie nesmú obsahovať žiadny materiál, ktorý je chránený autorskými právamiiných osôb, ako sú autori/-ky fotografie.


HLAVNÉ DÁTUMY

Uzávierka prihlášok fotografií do súťaže: štvrtok 21. jún 2012 o 23:59:59

Vyhlásenie víťazov: pondelok 25. jún 2012


VYHODNOTENIE

Troch/-i výhercov/-kyne hlavnej ceny a troch/-i výhercov/-kyne druhej ceny vyberie 3-členná komisia (projektový manažér Eurodesku, odborný pracovník a odborná pracovníčka z oddelenia vzťahov s verejnosťou IUVENTY).


Podrobné pravidlá súťaže nájdete v štatúte súťaže a v inštrukciách k súťaži na internetovej stránke www.eurodesk.sk.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie