Európske roky 

Správy z EÚ: Jazykové znalosti

alt

Prinášame výsledky prieskumu Eurobarometer, ktorý sa špeciálne zameral na úroveň znalosti jazykov občanov EÚ. Prieskum sa konal vo všetkých 27 členských štátoch a respondenti pochádzali z rôznych sociálnych a demografických skupín.

Takmer  9 z 10 obyvateľov EÚ je presvedčených, že schopnosť hovoriť cudzím jazykom je veľmi užitočná a 98 % tvrdí, že ovládanie cudzích jazykov je pre budúcnosť ich detí prínosom.

Z tohto prieskumu však vyplýva, že pokiaľ ide o používanie cudzích jazykov v praxi, je veľký rozdiel medzi snahou a skutočnosťou: testy u žiakov v dospievajúcom veku v 14 európskych krajinách ukázali, že len 42 % žiakov dobre ovláda svoj prvý cudzí jazyk a iba 25 % ovláda svoj druhý cudzí jazyk. 

Medzi krajiny s najväčším rastom podielu respondentov, ktorí tvrdia, že dokážu hovoriť minimálne jedným cudzím jazykom na konverzačnej úrovni, patria Rakúsko, Fínsko a Írsko.

A ako je to u nás na Slovensku?

Zaradili sme sa do skupiny kde podiel respondentov ovládajúcich aspoň jeden cudzí jazyk výrazne klesol v porovnaní s rokom 2005 (– 17 percentuálnych bodov na 80 %), v Českej republike (– 12 bodov na 49 %), Bulharsku (– 11 bodov na 48 %), Poľsku (– 7 bodov na 50 %) a Maďarsku (– 7 bodov na 35 %).

80% z nás hovorí aspoň jedným jazykom na takej úrovni, aby bol schopný viesť bežnú konverzáciu. Čo sa týka najbežnejších cudzích jazykov u nás, 26% ovláda na konverzačnej úrovni angličtinu, 22% nemčinu a 17% ruštinu. Cudzie jazyky využívame najmä pri sledovaní TV a rádia (58%), čítaní kníh a časopisov (40%) a pri komunikácii s priateľmi (39%).

85% z nás si myslí, že každý v Únii by mal hovoriť ešte minimálne jedným cudzím jazykom okrem svojho materinského. Najviac by nás motivovalo zlepšovať si jazykové znalosti, keby boli hodiny zdarma, to tvrdí 29% respondentov. Najviac nás teda demotivujú práve vysoké náklady na hodiny (36%).

Najväčšou výhodou učenia sa nového jazyka je podľa väčšiny z nás možnosť pracovať v cudzine (68%), a tak isto možnosť získať lepšiu prácu (56%).

Prikladáme aj výsledky prieskumu za Slovensko. (Stiahnuť tu - pdf súbor) Ten sa na Slovensku konal v koncom februára a v prvej polovici marca 2012.

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie