Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dnes zverejnil výsledky a najväčšie zistenia za rok 2016

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dnes zverejnil Výročnú správu za rok 2016. Z nej vyplýva, že úrad, ktorý vyšetruje podvody v súvislosti s rozpočtom EÚ, korupciu a závažné porušenia pravidiel v rámci európskych inštitúcií v minulom roku zintenzívnil svoju činnosť a zameral sa na vyšetrovanie veľkých nadnárodných prípadov, ktoré zväčša viedli k finančným odporúčaniam vo výške niekoľkých miliónov eur.

Na základe informácií získaných prostredníctvom svojich vyšetrovaní úrad OLAF zároveň analyzoval najvýraznejšie trendy v oblasti podvodov. Kľúčové zistenia:

 ·  Oblasť verejného obstarávania naďalej predstavuje lákavý trh pre podvodníkov, ktorí k páchaniu podvodov využívajú korupciu a účty v daňových rajoch. Mnohé prípady podvodov súvisiace s verejným obstarávaním sú nadnárodného charakteru, keďže do ich nových scenárov je často zapojený verejný obstarávateľ z jedného členského štátu a uchádzači z niekoľkých iných členských štátov, ktorí svoju prácu opätovne zadávajú spoločnostiam so sídlom v iných krajinách.

·   Výskumné granty a príspevky na podporu zamestnanosti predstavujú výnosný podvodný biznis, v rámci ktorého sa podvody s dvojitým financovaním a podvody v oblasti podpory zamestnanosti stávajú čoraz obľúbenejšími.

·   Zločinecké siete využívajú zložité nadnárodné systémy na to, aby sa vyhli plateniu cla.

·   V posledných rokoch sa povaha pašovania cigariet výrazne zmenila, pričom pašeráci svoju pozornosť obracajú na „lacné cigarety určené pre čierny trh", resp. neznačkové cigarety.