Národné kolo Mladý Európan

6. júna sa v Bratislave uskutočnilo finále 12. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Víťazi si hodnotné ceny v podobe študijno-informačnej návštevy inštitúcií Európskej únie v Bruseli, laptopov či tabletov a iných zaujímavých cien prevzali od vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka a riaditeľky Odboru informovanosti a publicity Úradu vlády Ingrid Šramkovej.

 Vo finále sa stretlo 13 súťažných družstiev – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach  z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ, či významných osobností EÚ a jej členských krajín.

Súťaž je určená študentom 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Organizuje ju Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoločne s 12 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct.

Tohtoroční víťazi:

1. miesto: Gymnázium Grösslingová, Bratislava

2. miesto: Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves

3. miesto: Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad

„Blahoželám víťazom 12. ročníka Mladého Európana, ktorí preukázali skvelé vedomosti o Európskej únii a jej hodnotách. Odmenou sú im okrem nadobudnutého rozhľadu aj zaujímavé ceny. Som rád, že záujem o súťaž každoročne stúpa. Dokazuje to, že medzi študentmi a mladými ľuďmi je stále záujem o európske záležitosti a dianie okolo nás. Rastie nám nová generácia, ktorá bude vedieť dobre využívať rozsiahle európske príležitosti a práva," uviedol v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Záštitu nad súťažou tento rok prevzali predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Spoluorganizátorom a partnerom súťaže bol Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán Operačného programu Technická pomoc.

V prílohe prikladáme tlačovú správu.


Mladý digitálny Európan: víťazi celoslovenského kola

Súbežne so súťažou Mladý Európan v Bratislave uskutočnilo celoslovenské finále súťaže Mladý digitálny Európan 2017, vedomostnej súťaže (elektronický test) pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Tohtoroční víťazi:

1. miesto: Radovan Hančuľák, Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Košice

2. miesto: Samuel Tóth, Gymnázium M. Kováča , Banská Bystrica

3. miesto: Mária Csontos, Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Komárno

Súťaž Mladý digitálny Európan 2017 prebehla formou školského online elektronického testovania prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test. Do školského kola sa zapojilo takmer 2 000 stredoškolákov z viac než 120 stredných odborných škôl a gymnázií, pričom do celoštátneho kola postúpilo najlepších 8 žiakov.

Organizátorom podujatia je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Záštitu nad súťažou tento rok prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan.

Viac informácií k súťaži nájdete na stránke NÚCEM: http://www.etest.sk/mlady-digitalny-europan-2017/