26. september - Európsky deň jazykov

altRok 2001 vyhlásila Rada Európy za Európsky rok jazykov. Odvtedy sa každý rok 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov v 45 členských krajinách Rady Európy.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je oslava jazykovej rozmanitosti v Európe a podpora občanov pri osvojovaní si väčšieho počtu jazykov. V celej Európe sa konajú akcie, ktoré sa snažia ľudí povzbudiť k štúdiu nového jazyka alebo k zlepšeniu už nadobudnutých jazykových schopností. Štúdium jazykov pomáha nielen pri dorozumení medzi ľuďmi, ale prispieva aj k prekonávaniu interkultúrnych bariér.

V čoraz viac sa globalizujúcej spoločnosti znamená ovládanie cudzích jazykov väčšie šance na prácu, na štúdium, na lepší život vo vlastnej krajine i v iných kútoch sveta.