Koordinačné stretnutie siete Europe Direct

altZastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s informačným centrom Europe Direct Banská Bystrica pripravuje 16. a 17. februára 2012 na Králikoch (okres Banská Bystrica) koordinačné stretnutie informačných centier EUROPE DIRECT.


Miesto : Ski Králiky, 976 34 Králiky, okr. Banská Bystrica

Penzión Horec, 976 34 Králiky, okr. Banská Bystrica

Štvrtok, 16.február 2012

Miesto konania: areál Ski Králiky – reštauračné a spoločenské zariadenie, 976 34 Králiky, okr. Banská Bystrica

11.30 – 12.30                Príchod účastníkov, prezentácia (Ski Králiky, Banská Bystrica)

12:30 - 13:30                 Obed /reštaurácia/

13:30 – 13.45                Privítanie, plán spolupráce v roku 2012
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku

13:45 – 14.00               Plánované aktivity Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v roku 2012

Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v SR

14.00 – 14.15               Plánované aktivity Úradu vlády SR v roku 2012

Ingrid Šrámková, Úrad vlády SR

14.15 – 14.30                Tour de table – diskusia k odprezentovaným príspevkom

14:30 - 15:15                 Prestávka

15.15 – 15.30               2012 - Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity, Peter Zsapka, vedúci komunikačného oddelenia na Zastúpení EK na Slovensku, Ingrid Šrámková, Úrad vlády SR

15.30 – 16.00               Politika viacjazyčnosti EÚ a možnosti spolupráce GR pre preklad so sieťou Europe Direct, Rastislav Popelka, EK, Generálne riaditeľstvo pre preklad

16.15                              Večerný program s večerou a drinkom

Koniec prvého pracovného dňa


Piatok, 17.február 2012

Miesto konania: Penzión Horec, 976 34 Králiky, okr. Banská Bystrica

09.00 – 9.30                  Raňajky
09:30 – 11.00                Mladý Európan 2012 -  prerokovanie dôležitých informácií týkajúcich sa súťaže

Moderuje Pavol Magyar, Zastúpenie EK na Slovensku

11.00 – 11.30                PRESTÁVKA

11.30 – 12:30 1. Manažment grantu a podpora ED – Záverečné správy a žiadosti o zostatok za rok 2011

2. Európske dokumentačné centrá

3. Rôzne

Moderuje Pavol Magyar, Zastúpenie EK na Slovensku

12.30                               Ukončenie pracovnej časti programu

12.40                               Obed /reštaurácia/

13:30                               Rozlúčka s účastníkmi, odchod